Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jared muốn sử dụng tiếp thị lại video để thu hút lại khán giả YouTube hiện tại của mình bằng một bản phát hành sản phẩm mới. Bước đầu tiên quan trọng mà anh ấy cần thực hiện trong Google Ads để bắt đầu chiến dịch tiếp thị lại video là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jared muốn sử dụng tiếp thị lại video để thu hút lại khán giả YouTube hiện tại của mình bằng một bản phát hành sản phẩm mới. Bước đầu tiên quan trọng mà anh ấy cần thực hiện trong Google Ads để bắt đầu chiến dịch tiếp thị lại video là gì?

  • Thêm danh sách tiếp thị lại vào chiến dịch của anh ấy
  • Liên kết tài khoản Google Ads hiện tại với kênh YouTube hiện có của anh ấy
  • Đặt thời hạn thành viên thành Mở để đảm bảo anh ấy thu hút tất cả người dùng trong khoảng thời gian mở kết thúc, ngay cả những người mới
  • Chọn hành động của người xem mà anh ấy muốn nhắm mục tiêu cho danh sách của mình

Câu trả lời đúng là: Liên kết tài khoản Google Ads hiện tại với kênh YouTube hiện có của anh ấy

Giải thích: Quy trình này không quá phức tạp: Liên kết trước, tạo danh sách tiếp thị lại tiếp theo và cuối cùng thêm vào bất kỳ chiến dịch nào – hiện tại, mới, Tìm kiếm hoặc Hiển thị. Đối với việc liên kết, hãy nhớ rằng trước khi có thể sử dụng tiếp thị lại cho các chiến dịch video, bạn cần liên kết (các) tài khoản YouTube với (các) tài khoản Google Ads để chúng có thể giao tiếp. Bạn có thể thực hiện việc này từ kênh YouTube hoặc từ trong tài khoản Google Ads của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095