Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể:

  • tiếp thị lại quảng cáo video từ Mạng tìm kiếm của Google trên Mạng hiển thị của Google
  • nhắm mục tiêu những người xem đang xem quảng cáo của đối thủ cạnh tranh trên YouTube
  • tối ưu hóa tiếp thị lại bằng cách tăng giá thầu trên các chủ đề hoặc kênh tạo ra phản hồi quảng cáo tốt nhất
  • kết hợp danh sách tiếp thị lại AdWords với danh sách tiếp thị lại video

Đáp án đúng là: tối ưu hóa tiếp thị lại bằng cách tăng giá thầu trên các chủ đề hoặc kênh tạo ra phản hồi quảng cáo tốt nhất

Giải thích: Tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị lại của bạn dựa trên số liệu hiệu suất. Ví dụ: tăng giá thầu trên các chủ đề hoặc kênh cụ thể tạo ra phản hồi quảng cáo lớn nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095