Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc đo lường các hành động chuyển đổi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách người dùng kết nối với thương hiệu của bạn. Bạn có thể đo lường những hành động chuyển đổi nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc đo lường các hành động chuyển đổi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách người dùng kết nối với thương hiệu của bạn. Bạn có thể đo lường những hành động chuyển đổi nào?

  • Thư mục giới thiệu
  • Đi bộ không được yêu cầu
  • Đăng ký đăng ký
  • Số lần xem trang

Câu trả lời đúng là: Đăng ký đăng ký và Số lần xem trang

Giải thích: Có bốn hành động chuyển đổi mà bạn có thể đo lường để hiểu rõ hơn cách người dùng kết nối với thương hiệu của bạn. Các hành động chuyển đổi này là: Mua hàng, khách hàng tiềm năng, xem trang và đăng ký

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095