Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dấu hiệu nào cho thấy rõ nhất là chiến dịch đang giúp tăng mức độ trung thành của khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dấu hiệu nào cho thấy rõ nhất là chiến dịch đang giúp tăng mức độ trung thành của khách hàng?

  • Tăng nhận thức về thương hiệu
  • Sự gia tăng về quy mô đặt hàng trung bình
  • Tăng mức độ yêu thích thương hiệu đối với sản phẩm mới
  • Tăng trưởng số lượng khách hàng giới thiệu

Câu trả lời đúng là: Tăng trưởng số lượng khách hàng giới thiệu

Giải thích: Sự giới thiệu của khách hàng là chỉ báo tốt nhất cho thấy một chiến dịch đang làm tăng lòng trung thành của khách hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095