Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jared phụ trách mảng tiếp thị cho một chuỗi nhà hàng sở hữu nhiều quán bar cao cấp. Anh đã thêm nhà hàng và quán bar thuộc nhà hàng đó vào hồ sơ dưới dạng hai vị trí riêng biệt khi tải thông tin lên hàng loạt, mặc dù hai nơi này có cùng một địa chỉ. Cả hai đều bị từ chối. Nguyên nhân là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jared phụ trách mảng tiếp thị cho một chuỗi nhà hàng sở hữu nhiều quán bar cao cấp. Anh đã thêm nhà hàng và quán bar thuộc nhà hàng đó vào hồ sơ dưới dạng hai vị trí riêng biệt khi tải thông tin lên hàng loạt, mặc dù hai nơi này có cùng một địa chỉ. Cả hai đều bị từ chối. Nguyên nhân là gì?

  • Biên tập viên phải nhận được sự chấp thuận của biên tập viên để sử dụng cùng một địa chỉ hai lần.
  • Jared chỉ có thể tải lên tối đa 10 danh sách bằng cách tải lên hàng loạt.
  • Mỗi danh sách phải được tạo bằng một địa chỉ email riêng
  • Jared lẽ ra nên gửi quán bar và nhà hàng dưới một tiêu đề duy nhất.

Câu trả lời đúng là: Jared lẽ ra nên gửi quán bar và nhà hàng dưới một tiêu đề duy nhất.

Giải thích: Jared đang sử dụng cùng một địa chỉ để liệt kê nhiều vị trí của các nhà hàng và quán bar cao cấp. Nhiều vị trí tại cùng một vị trí thực tế không được phép.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095