Rule #1: Life is supposed to be fun!

Larry làm chủ một cửa hàng giặt khô và anh muốn tạo mọi cơ hội để khách hàng có thể tiếp cận mình. Bảng điều khiển trên Google Doanh nghiệp của tôi cung cấp số điện thoại của anh, nhưng anh biết rằng có nhiều khách hàng trực tuyến thích nhắn tin để hỏi thông tin hơn.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Larry làm chủ một cửa hàng giặt khô và anh muốn tạo mọi cơ hội để khách hàng có thể tiếp cận mình. Bảng điều khiển trên Google Doanh nghiệp của tôi cung cấp số điện thoại của anh, nhưng anh biết rằng có nhiều khách hàng trực tuyến thích nhắn tin để hỏi thông tin hơn.
Anh ấy có thể:

  • Larry có thể đặt Google Doanh nghiệp của tôi để chuyển thư thoại thành tin nhắn văn bản.
  • Larry có thể đặt Google Doanh nghiệp của tôi tự động trả lời các truy vấn trực tuyến.
  • Larry có thể bật tính năng nhắn tin bằng cách chọn ứng dụng SMS và MMS mặc định của mình.
  • Larry có thể bật tính năng nhắn tin trong ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi

Câu trả lời đúng là: Larry có thể bật tính năng nhắn tin trong ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi

Giải thích: Cài đặt nhắn tin nhanh chóng và dễ dàng. Larry chỉ cần chọn thẻ Nhắn tin từ menu Trang chủ Google Doanh nghiệp của tôi và nhập số điện thoại di động của mình. Larry có thể thiết lập Nhắn tin bằng cách thêm số điện thoại di động vào Google Doanh nghiệp của tôi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095