Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với chiến dịch video, lượt hiển thị quảng cáo video cuối cùng sẽ nhận được tín dụng cho lượt chuyển đổi xem qua

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với chiến dịch video, lượt hiển thị quảng cáo video cuối cùng sẽ nhận được tín dụng cho lượt chuyển đổi xem qua.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Đúng

Giải thích: Google Ads cung cấp tín dụng chuyển đổi cho thời điểm khách hàng tạo lần hiển thị cuối cùng trước khi họ nhấp vào quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095