Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể dùng công cụ nào sau đây để tùy chỉnh cách theo dõi dữ liệu trong cột Chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể dùng công cụ nào sau đây để tùy chỉnh cách theo dõi dữ liệu trong cột Chuyển đổi?

  • Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
  • Bảng tùy chỉnh
  • Sửa đổi cài đặt cột
  • Bao gồm trong cài đặt Chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Bao gồm trong cài đặt Chuyển đổi

Giải thích: Bạn có thể chọn chuyển đổi để tối ưu hóa bằng cách chọn cài đặt Bao gồm trong chuyển đổi cho hành động chuyển đổi bán hàng của mình và bỏ chọn cài đặt đó cho hành động chuyển đổi giỏ hàng

.

.

.

Câu hỏi khác: Điều gì có thể được sử dụng để tùy chỉnh cách dữ liệu được theo dõi trong cột Chuyển đổi?

Giới thiệu về tất cả các chuyển đổi

Mỗi hành động chuyển đổi bạn theo dõi có thể có giá trị khác nhau đối với doanh nghiệp của bạn. Một số có thể là mục tiêu chính của bạn, những người khác có thể giúp bạn theo đuổi, nhưng bạn không muốn điều chỉnh giá thầu của mình để đạt được chúng. Tuy nhiên, việc xem xét tất cả các chuyển đổi cùng nhau sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.
Cột Tất cả lượt chuyển đổi cung cấp thông tin tổng quan về tất cả lượt chuyển đổi đạt được trong chiến dịch Google Ads của bạn. Cột này chứa các hành động chuyển đổi không được bao gồm trong cột Chuyển đổi chính. Lợi ích của

Cột Tất cả chuyển đổi cung cấp một cách linh hoạt để báo cáo chiến dịch, quảng cáo và từ khóa nào dẫn đến các hành động có giá trị mà không bao gồm các hành động này trong cột Chuyển đổi chính được sử dụng trong đặt giá thầu thông minh.

Lợi ích

Bạn có thể thêm cột Tất cả chuyển đổi vào bất kỳ báo cáo nào và phân đoạn cột đó theo các thứ nguyên khác nhau để đánh giá hiệu suất Google Ads.
Phân đoạn cột Tất cả chuyển đổi với một hành động chuyển đổi để xem mỗi hành động gây ra bao nhiêu chuyển đổi, bất kể hành động đó có nằm trong cột Chuyển đổi chính hay không. Chia cột Tất cả chuyển đổi theo loại thiết bị để tối ưu hóa giá thầu trên thiết bị di động của bạn. Phân đoạn cột Tất cả chuyển đổi theo nguồn chuyển đổi để xem chuyển đổi đến từ đâu. B. Số lượng chuyển đổi được báo cáo thông qua lượt truy cập của bạn. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về việc phân bổ tài nguyên giữa ngân sách trực tuyến và ngoại tuyến của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095