Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba hành động nào sau đây có thể giúp bạn cải thiện tỷ lệ chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba hành động nào sau đây có thể giúp bạn cải thiện tỷ lệ chuyển đổi? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Không sử dụng từ khóa phủ định
  • Sử dụng từ khóa phủ định để tinh chỉnh thêm lưu lượng truy cập đối tượng
  • Sử dụng các từ khóa cụ thể để có tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn
  • Sử dụng báo cáo Cụm từ tìm kiếm để tiếp cận đúng khách hàng

Câu trả lời đúng là: Sử dụng từ khóa phủ định để tinh chỉnh thêm lưu lượng đối tượng , Sử dụng từ khóa cụ thể để có tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn và Sử dụng báo cáo Cụm từ tìm kiếm để tiếp cận đúng khách hàng

Giải thích: Khi bạn có thể đo lường chuyển đổi của mình, bạn có thể tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của mình. Có một số điều bạn có thể làm để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của mình. Bạn có thể sử dụng các từ khóa cụ thể để có tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn. Các từ khóa cụ thể thường có xu hướng có tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn các từ khóa chung chung.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095