Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty thiết kế cốc cà phê muốn biết quảng cáo video nào của họ khiến người xem nhớ đến thương hiệu của công ty nhất. Công cụ nào sau đây của Google có thể giúp họ tìm được câu trả lời?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty thiết kế cốc cà phê muốn biết quảng cáo video nào của họ khiến người xem nhớ đến thương hiệu của công ty nhất. Công cụ nào sau đây của Google có thể giúp họ tìm được câu trả lời?

  • Thu hồi quảng cáo
  • Mức độ ưa thích thương hiệu
  • Tăng chuyển đổi
  • Đòn bẩy thương hiệu

Câu trả lời đúng là: Đòn bẩy thương hiệu

Giải thích: Đòn bẩy thương hiệu là tác động của quảng cáo đối với nhận thức và hành vi của khách hàng. Đây cũng là tên của một sản phẩm Google giúp bạn đo lường tác động đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095