Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình phân bổ nào sử dụng thuật toán để đánh giá đường dẫn đến quyết định mua hàng của từng khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình phân bổ nào sử dụng thuật toán để đánh giá đường dẫn đến quyết định mua hàng của từng khách hàng?

  • Lần tương tác cuối cùng
  • Tuyến tính
  • Phân rã theo thời gian
  • Theo hướng dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Theo hướng dữ liệu

Giải thích: Phân bổ theo hướng dữ liệu (DDA) là mô hình tiên tiến nhất trong các sản phẩm phân bổ của Google. Mô hình theo hướng dữ liệu đánh giá theo thuật toán các đường dẫn khách hàng riêng lẻ. Sau đó, tín dụng được phân bổ động cho từng điểm tiếp xúc tùy theo tác động của nó đối với chuyển đổi.

.

.

.

Mô hình phân bổ nào sau đây sử dụng công nghệ máy học để đánh giá từng đường dẫn đến quyết định mua hàng của khách hàng?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095