Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc chia sẻ một Báo cáo tùy chỉnh sẽ chia sẻ cấu hình báo cáo và dữ liệu trong báo cáo đó.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc chia sẻ một Báo cáo tùy chỉnh sẽ chia sẻ cấu hình báo cáo và dữ liệu trong báo cáo đó.

  • Đúng: Chia sẻ liên kết đến báo cáo tùy chỉnh sẽ chia sẻ dữ liệu trong báo cáo
  • Sai: Chia sẻ liên kết đến báo cáo tùy chỉnh chỉ chia sẻ mẫu cho báo cáo

Câu trả lời đúng là: Sai: Chia sẻ liên kết đến báo cáo tùy chỉnh chỉ chia sẻ mẫu cho báo cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095