Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình phân bổ nào sau đây sẽ hữu ích để đánh giá các quảng cáo và chiến dịch được thiết kế để tạo nhận thức ban đầu về thương hiệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình phân bổ nào sau đây sẽ hữu ích để đánh giá các quảng cáo và chiến dịch được thiết kế để tạo nhận thức ban đầu về thương hiệu?

  • Mô hình tương tác cuối cùng
  • Mô hình tương tác đầu tiên
  • Mô hình tuyến tính
  • Mô hình nhấp chuột không trực tiếp cuối cùng

Câu trả lời đúng là: Mô hình tương tác đầu tiên

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095