Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây sẽ ngăn không cho các chuyển đổi mục tiêu đích được ghi lại?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây sẽ ngăn không cho các chuyển đổi mục tiêu đích được ghi lại?

  • Đã có lỗi chính tả trong URL của định nghĩa mục tiêu.
  • Mã theo dõi bị thiếu trong trang chuyển đổi.
  • Không có mục tiêu URL đích nào được xác định
  • Loại đối sánh trong định nghĩa mục tiêu không chính xác.
  • Tất cả những điều này sẽ ngăn mục tiêu đích ghi lại.

Câu trả lời đúng là: Tất cả những điều này sẽ ngăn mục tiêu đích ghi lại.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095