Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây đại diện cho một chuyển đổi vĩ mô cho một trang web thương mại điện tử?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây đại diện cho một chuyển đổi vĩ mô cho một trang web thương mại điện tử?

  • Một giao dịch mua bán đã hoàn thành
  • Nhận được yêu cầu về sản phẩm
  • Một cú nhấp chuột vào nút “mua”
  • Thu thập một khách hàng tiềm năng
  • Tất cả những điều này đều là chuyển đổi vĩ mô cho một trang thương mại điện tử.

Câu trả lời đúng là: Một giao dịch mua bán đã hoàn thành

Giải thích: Chuyển đổi vĩ mô là mục tiêu kinh doanh chính của bạn. Chuyển đổi vi mô là các hoạt động xây dựng mối quan hệ dẫn đến chuyển đổi vĩ mô.

  • chuyển đổi nhỏ, ví dụ: đăng ký bản tin email của bạn, tạo tài khoản và các hoạt động khác thường xảy ra trước khi mua hàng
  • chuyển đổi vĩ mô, tức là giao dịch bán hàng
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095