Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tỷ lệ chuyển đổi với một tỷ lệ duy nhất và một lần lặp lại khi mua hàng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tỷ lệ chuyển đổi với một tỷ lệ duy nhất và một lần lặp lại khi mua hàng

  • 200%
  • 33%
  • 50%
  • 0%
  • 100%

Câu trả lời đúng là: 100%

Giải thích: Các giao dịch trong Analytics có thể được tính nhiều lần trong một phiên với điều kiện mỗi Giao dịch có một ID giao dịch duy nhất. Điều này có nghĩa là người dùng đã hoàn thành nhiều Giao dịch trong một phiên nhất định sẽ đăng ký nhiều Giao dịch trong Analytics.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2679221?hl=vi

Một khách truy cập trên trang web của tôi đã giúp tôi sửa câu trả lời này. Tên của anh ấy được đề cập trong bình luận.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095