Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc chỉ định một giá trị cho Mục tiêu Google Analytics kích hoạt điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc chỉ định một giá trị cho Mục tiêu Google Analytics kích hoạt điều gì?

  • So sánh các chuyển đổi mục tiêu và đo lường các thay đổi đối với một trang web
  • Theo dõi doanh thu kinh doanh theo thời gian thực
  • Theo dõi doanh thu thực tế từ các chuyển đổi
  • Phân tích kênh chuyển đổi trang web

Câu trả lời đúng là: Phân tích kênh chuyển đổi trang web

Giải thích: Mặc dù việc chỉ định giá trị mục tiêu là tùy chọn, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên làm như vậy để giúp kiếm tiền và đánh giá chuyển đổi của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095