Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hệ thống sử dụng bộ lọc nào để tạo ra Mục tiêu thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hệ thống sử dụng bộ lọc nào để tạo ra Mục tiêu thông minh?

  • Mục tiêu Analytics
  • Đối tượng tiếp thị lại
  • Báo cáo tùy chọn
  • Các thuật toán học máy

Câu trả lời đúng là: Các thuật toán học máy

Giải thích: Mục tiêu thông minh được định cấu hình ở cấp chế độ xem. Mục tiêu thông minh sử dụng công nghệ máy học để kiểm tra hàng tá tín hiệu về các phiên trên trang web của bạn để xác định phiên nào trong số đó có nhiều khả năng dẫn đến chuyển đổi nhất. Mỗi phiên được chỉ định một điểm số, với các phiên “tốt nhất” được chuyển thành Mục tiêu thông minh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095