Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi liên kết một tài khoản Google Ads với Google Analytics, bạn không thể thực hiện thao tác nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi liên kết một tài khoản Google Ads với Google Analytics, bạn không thể thực hiện thao tác nào sau đây?

  • Tạo danh sách tiếp thị lại trong Analytics để sử dụng trong các chiến dịch Google Ads
  • Xem dữ liệu nhấp chuột và chi phí Google Ads bên cạnh dữ liệu tương tác với trang web trong Analytics
  • Nhập các Mục tiêu và giao dịch Analytics vào Google Ads dưới dạng lượt chuyển đổi
  • Điều chỉnh giá thầu từ khóa trong Google Ads từ Google Analytics

Câu trả lời đúng là: Điều chỉnh giá thầu từ khóa trong Google Ads từ Google Analytics

Giải thích: Khi liên kết Google Ads và Analytics, bạn có thể:

  • Nhập các chỉ số Analytics như Tỷ lệ thoát, Tr.bình Thời lượng phiên và Số trang / Phiên trong tài khoản Google Ads của bạn.
  • Nâng cao khả năng tiếp thị lại Google Ads của bạn với Tiếp thị lại Analytics và Tiếp thị lại động.
  • Xem dữ liệu hiệu suất quảng cáo và trang web trong báo cáo Google Ads trong Analytics.
  • Nhập các mục tiêu Analytics và Giao dịch thương mại điện tử vào tài khoản Google Ads của bạn.

Nhưng bạn không thể Điều chỉnh giá thầu từ khóa trong Google Ads từ Google Analytics.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095