Rule #1: Life is supposed to be fun!

“Số liệu” trong Google Analytics là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

“Số liệu” trong Google Analytics là gì?

  • Thứ nguyên có thể giúp bạn phân tích hiệu suất trang web.
  • Các ngày trong phạm vi ngày của bạn.
  • Một phân đoạn dữ liệu được tách ra trong một báo cáo để so sánh.
  • Các số trong tập dữ liệu thường được ghép nối với các thứ nguyên.

Câu trả lời đúng là: Các số trong tập dữ liệu thường được ghép nối với các thứ nguyên.

Giải thích:Trong các chỉ số, các con số được thảo luận.

Ví dụ, tôi muốn xem có bao nhiêu trang đã được xem từ Hoa Kỳ. Lượt xem trang là một số liệu vì tôi đang tìm kiếm các con số.

Vì tôi muốn xem những con số này cụ thể từ Hoa Kỳ nên “quốc gia” sẽ là thứ nguyên.

Chỉ số là một phép đo định lượng trong Google Analytics. Chỉ số là các số trong tập dữ liệu thường được ghép nối với các thứ nguyên. Các phiên chỉ số là tổng số phiên. Mọi báo cáo trong Analytics đều được tạo thành từ các thứ nguyên và chỉ số.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095