Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong báo cáo Phễu đa kênh, các lượt chuyển đổi mặc định được phân chia mức đóng góp như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong báo cáo Phễu đa kênh, các lượt chuyển đổi mặc định được phân chia mức đóng góp như thế nào?

  • Thứ hai đến chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng
  • Công bằng tín dụng dọc theo các điểm tiếp xúc chuyển đổi
  • Chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo đầu tiên
  • Chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng

Câu trả lời đúng là: Chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng

Giải thích: Báo cáo Phễu đa kênh được tạo từ đường dẫn chuyển đổi, chuỗi tương tác (tức là nhấp chuột / giới thiệu từ các kênh) dẫn đến mỗi chuyển đổi và giao dịch. Trong báo cáo, các kênh được ghi có theo vai trò của chúng trong chuyển đổi — tần suất chúng đã hỗ trợ và / hoặc hoàn thành bán hàng và chuyển đổi. Dữ liệu đường dẫn chuyển đổi bao gồm các tương tác với hầu như tất cả các kênh kỹ thuật số.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095