Rule #1: Life is supposed to be fun!

Vì sao việc tính toán tổng mức tăng mức độ nhận biết thương hiệu trong một chiến dịch thực hiện trên nhiều kênh truyền thông lại không đơn giản, nếu không muốn nói là gần như không thể?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Vì sao việc tính toán tổng mức tăng mức độ nhận biết thương hiệu trong một chiến dịch thực hiện trên nhiều kênh truyền thông lại không đơn giản, nếu không muốn nói là gần như không thể?

  • Nhiều kênh truyền thông tổng hợp tất cả dữ liệu của bạn vào một chế độ xem duy nhất.
  • Nhiều kênh truyền thông sử dụng quảng cáo theo những cách giống hệt nhau.
  • Nhiều kênh truyền thông hợp nhất dữ liệu chiến dịch để có thông tin chi tiết hữu ích.
  • Nhiều kênh truyền thông có thể sử dụng các công cụ khác nhau để đo lường mức độ nâng cao thương hiệu.

Câu trả lời đúng là: Nhiều kênh truyền thông có thể sử dụng các công cụ khác nhau để đo lường mức độ nâng cao thương hiệu.

Giải thích: Vì nâng cao thương hiệu yêu cầu khảo sát các nhóm người dùng tiếp xúc với quảng cáo và không tiếp xúc với quảng cáo, nên cơ chế và phương pháp thực hiện khảo sát có thể cụ thể cho từng kênh. Vì lý do này, có thể không tính được tổng mức tăng nhận thức về thương hiệu được tạo ra bởi một chiến dịch trải dài trên nhiều kênh truyền thông

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095