Rule #1: Life is supposed to be fun!

Marisol làm chủ một phòng tập yoga nổi tiếng thu hút nhiều học viên trong cộng đồng sinh viên tại địa phương. Hằng ngày, nhân viên của cô mất rất nhiều thời gian để trả lời các cuộc gọi từ khách hàng gọi đến để kiểm tra giờ học, giá cả của các khóa học và cả việc lớp có còn chỗ hay không. Marisol rất muốn sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để trả lời những khách hàng này mà không cần nhân viên của cô phải trả lời các cuộc gọi. Marisol có thể sử dụng tính năng nào trên Google Doanh nghiệp của tôi để thực hiện việc này

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Marisol làm chủ một phòng tập yoga nổi tiếng thu hút nhiều học viên trong cộng đồng sinh viên tại địa phương. Hằng ngày, nhân viên của cô mất rất nhiều thời gian để trả lời các cuộc gọi từ khách hàng gọi đến để kiểm tra giờ học, giá cả của các khóa học và cả việc lớp có còn chỗ hay không.
Marisol rất muốn sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để trả lời những khách hàng này mà không cần nhân viên của cô phải trả lời các cuộc gọi.
Marisol có thể sử dụng tính năng nào trên Google Doanh nghiệp của tôi để thực hiện việc này?

  • Google My Business Informer cho phép cô ấy đặt cuộc gọi tự động để trả lời và thông báo cho người gọi điện thoại.
  • Trung tâm cuộc gọi của Google Doanh nghiệp của tôi cho phép cô ấy đọc một tin nhắn mà sau đó một chuyên gia sẽ đọc.
  • Google My Business Redirect cho phép cô ấy quyết định đường dây điện thoại và thiết bị mà người gọi hướng đến.
  • Google My Business Messaging cho phép cô ấy gửi tin nhắn nhanh trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Câu trả lời đúng là: Google My Business Messaging cho phép cô ấy gửi tin nhắn nhanh trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Giải thích: Marisol nên sử dụng Google My Business Messaging để cung cấp câu trả lời mà khách hàng cần mà không yêu cầu nhân viên của cô ấy nhận cuộc gọi. Bởi vì Google My Business Messaging cho phép cô ấy gửi tin nhắn nhanh trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095