Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tara biết Google Doanh nghiệp của tôi là cách hiệu quả để chia sẻ thông tin và thu hút khách hàng ngay trên mạng. Tuy nhiên, điều khiến cô lo lắng là doanh nghiệp của cô có nhiều địa điểm và cô có thể không đủ sức quản lý hết. Google Doanh nghiệp của tôi đơn giản hóa quá trình quản lý nhiều địa điểm cho Tara bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tara biết Google Doanh nghiệp của tôi là cách hiệu quả để chia sẻ thông tin và thu hút khách hàng ngay trên mạng. Tuy nhiên, điều khiến cô lo lắng là doanh nghiệp của cô có nhiều địa điểm và cô có thể không đủ sức quản lý hết.
Google Doanh nghiệp của tôi đơn giản hóa quá trình quản lý nhiều địa điểm cho Tara bằng cách nào?

  • Tara có thể tạo nhiều tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi cho mỗi vị trí.
  • Tara có thể truy cập từng tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi trên một thiết bị khác nhau.
  • Tara có thể đặt tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi thành tự động.
  • Tara có thể cùng nhau quản lý nhiều danh sách Google Doanh nghiệp của tôi.

Câu trả lời đúng là: Tara có thể quản lý nhiều danh sách Google Doanh nghiệp của tôi cùng nhau.

Giải thích: Google Doanh nghiệp của tôi có thể giải quyết mối lo ngại của Tara về việc có nhiều địa điểm và việc quản lý có thể quá khó khăn. Tara có thể tạo bảng tính tải lên hàng loạt với tất cả các vị trí doanh nghiệp. Điều quan trọng là bạn nhận được thông tin chính xác để tránh sự chậm trễ trong quá trình xác minh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095