Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tom là một chuyên viên phát triển web và đang quản lý một cửa hàng trực tuyến và cũng đang sử dụng Google Ads. Anh muốn tích hợp tính năng theo dõi chuyển đổi trên trang web với thẻ theo dõi chuyển đổi đã cập nhật của Google Ads (gtag.js). Tom phải làm gì để tích hợp tính năng theo dõi chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tom là một chuyên viên phát triển web và đang quản lý một cửa hàng trực tuyến và cũng đang sử dụng Google Ads. Anh muốn tích hợp tính năng theo dõi chuyển đổi trên trang web với thẻ theo dõi chuyển đổi đã cập nhật của Google Ads (gtag.js).
Tom phải làm gì để tích hợp tính năng theo dõi chuyển đổi?

  • Chèn mã thẻ vào thẻ Floodlight của bất kỳ trang web hiện hành nào.
  • Đảm bảo rằng tất cả mã HTML cho mỗi trang được tối ưu hóa cho trình duyệt Chrome.
  • Sử dụng mã HTML5 cho bất kỳ trang nào mà thẻ sẽ được chèn vào.
  • Nhập mã thẻ giữa các thẻ của mỗi trang web.

Đáp án đúng là: Nhập mã thẻ giữa các thẻ của mỗi trang web.

Giải thích: Đoạn mã thẻ trang web toàn cầu phải được đặt trên tất cả các trang của trang web của bạn, trong phần <head> của các trang HTML của bạn. Đó là lý do tại sao để tích hợp tính năng theo dõi chuyển đổi trên trang web của anh ấy với thẻ theo dõi chuyển đổi Google Ads đã cập nhật (gtag.js), Tom nên nhập mã thẻ giữa các thẻ của mỗi trang web.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095