Rule #1: Life is supposed to be fun!

Vì sao tính năng theo dõi lượt chuyển đổi đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Vì sao tính năng theo dõi lượt chuyển đổi đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Theo dõi chuyển đổi cung cấp thông tin chi tiết giúp định hình thông báo đẩy cho một ứng dụng.
  • Theo dõi chuyển đổi cho phép các công ty hiểu được sở thích của từng người dùng.
  • Dữ liệu được thu thập bằng theo dõi chuyển đổi có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu những người dùng cụ thể.
  • Dữ liệu được thu thập bằng tính năng theo dõi chuyển đổi hỗ trợ cho việc học máy.

Câu trả lời chính xác:

  • Dữ liệu được thu thập bằng tính năng theo dõi chuyển đổi hỗ trợ cho việc học máy.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095