Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để nhắm mục tiêu nhiều ID Campaign Manager trong một ô nguồn cấp dữ liệu, bạn sử dụng ký tự nào để phân tách các ID?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để nhắm mục tiêu nhiều ID Campaign Manager trong một ô nguồn cấp dữ liệu, bạn sử dụng ký tự nào để phân tách các ID?

  • Ống (“|”)
  • Dấu phẩy (“,”)
  • Ký hiệu phần trăm (“%”)
  • Dấu chấm phẩy (“;”)

Câu trả lời đúng là: Dấu phẩy (“,”)

Giải thích : Nếu một hàng nội dung được nhắm mục tiêu đến nhiều giá trị ID Campaign Manager, chỉ cần phân tách chúng bằng dấu phẩy. Ví dụ: để nhắm mục tiêu ID vị trí 1234, 2345 và 3456, hãy liệt kê các giá trị như thế này trong nguồn cấp dữ liệu: 1234,2345,3456.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3454860

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095