Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi sử dụng tính năng lọc kích thước quảng cáo, bạn phải thực hiện các bước nào để tạo bản xem trước động một cách chính xác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi sử dụng tính năng lọc kích thước quảng cáo, bạn phải thực hiện các bước nào để tạo bản xem trước động một cách chính xác?

 • Chọn tất cả các kích thước quảng cáo và nhấp vào “Áp dụng”
 • Nhập một kích thước quảng cáo, chọn quảng cáo cho kích thước đó và nhấp vào “Áp dụng”
 • Nhập các kích thước quảng cáo dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, chọn các kích thước quảng cáo tương ứng và nhấp vào “Áp dụng”
 • Nhập kích thước quảng cáo và nhấp vào “Áp dụng”

Câu trả lời đúng:

 • Nhập một kích thước quảng cáo, chọn quảng cáo cho kích thước đó và nhấp vào “Áp dụng”
 • Nguồn: https://support.google.com/richmedia/answer/6023632

  Thay vì tạo các cột riêng biệt để tùy chỉnh nội dung quảng cáo cho từng kích thước quảng cáo, bạn có thể lọc theo thứ nguyên quảng cáo để giảm số lượng cột trong nguồn cấp dữ liệu của mình. Lọc theo kích thước của quảng cáo cho phép bạn chọn nội dung phù hợp cho một kích thước cụ thể bằng cách sử dụng một cột duy nhất.

  Ví dụ: bạn có thể muốn sử dụng dòng tiêu đề ngắn cho vị trí 160 x 600 và dòng tiêu đề dài cho vị trí 728 x 90. Thay vì tạo một cột cho mỗi (“Dòng tiêu đề_160x600” và “Dòng tiêu đề_728x90”), hãy tạo cột “Thứ nguyên” và cột “Dòng tiêu đề”, sau đó sử dụng cột “Thứ nguyên” để lọc nguồn cấp dữ liệu của bạn và chọn dòng tiêu đề chính xác. Để biết thêm, hãy xem ví dụ bên dưới.

  Hạn chế

  Không thể lọc quảng cáo xen kẽ theo thứ nguyên quảng cáo vì quảng cáo xen kẽ không có thứ nguyên được chỉ định trong Campaign Manager 360. Nếu chiến dịch của bạn bao gồm quảng cáo xen kẽ, hãy sử dụng một loại tiêu chí lọc khác, chẳng hạn như lọc ID Campaign Manager 360 bằng cách sử dụng ID quảng cáo hoặc vị trí.

  Bước 1: Tạo nguồn cấp dữ liệu

  1. Bắt đầu với mẫu nguồn cấp dữ liệu Tham khảo cấu trúc nguồn cấp dữ liệu mẫu này như một điểm bắt đầu. Bạn cũng có thể duyệt qua các mẫu nguồn cấp dữ liệu bổ sung trong thư viện mẫu .
  2. Điền vào nguồn cấp dữ liệu Thực hiện theo các hướng dẫn chung về nguồn cấp dữ liệu này để bắt đầu điền nguồn cấp dữ liệu.
  3. Thêm cột thứ nguyên quảng cáo  Sau khi làm theo hướng dẫn chung về nguồn cấp dữ liệu, hãy đảm bảo có một cột cho thứ nguyên quảng cáo. Nhập kích thước quảng cáo thích hợp cho mỗi hàng. Kích thước quảng cáo phải được nhập là 300×250, 160×600, 728×90, v.v.

  Bước 2: Tạo hồ sơ Studio

  Sau khi tải nguồn cấp dữ liệu lên hồ sơ Studio, hãy làm theo các bước dưới đây dành riêng cho các chiến lược lọc thứ nguyên quảng cáo:

  1. Trong phần Loại dữ liệu và bộ lọc, hãy chọn loại trường “Thứ nguyên quảng cáo” cho cột thứ nguyên quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu.
  2. Điều hướng đến  Bước 3: Quản lý quy tắc. Nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn bao gồm các hàng mặc định, hãy đặt loại thành “Được ưu tiên”. Nếu không, hãy đặt Loại thành “Tự động lọc”. Nếu cần, hãy nhấp vào Quản lý  để cập nhật cột lọc. (Nếu Quản lý không khả dụng, trước tiên bạn cần tạo bản nháp .)
  3. Xác nhận rằng Tóm tắt hiển thị “Lọc trên: Thứ nguyên quảng cáo”.
  4. Trong Bước 4: Tạo mã , mã động được tạo. Làm theo các bước sau để kết hợp mã động vào tệp nội dung quảng cáo và tải nội dung cuối cùng lên Studio.
  5. Ở Bước 5: Xem trước , xem trước quảng cáo. Chọn quảng cáo để xem trước, sau đó nhập kích thước quảng cáo (ví dụ: “728×90”) vào hộp văn bản Kích thước quảng cáo và nhấp vào Áp dụng . Bạn chỉ có thể xem trước một kích thước quảng cáo tại một thời điểm.
  6. Xuất bản hồ sơ.

  Bước 3: Xem trước

  Khi sử dụng tính năng lọc thứ nguyên quảng cáo, đây là một loại trường có thể lọc bổ sung (giống như ID Campaign Manager 360) và bạn cần đặt thứ nguyên quảng cáo mà bạn muốn xem trước trong bản xem trước trang giấy. Khi bạn tạo trang tính, trường đầu vào thứ nguyên quảng cáo sẽ xuất hiện bên cạnh các loại trường có thể lọc khác. Bạn sẽ không thể xem trước cả 3 kích thước quảng cáo cùng một lúc. Thay vào đó, bạn sẽ cần mở trang xé và thêm các bản xem trước quảng cáo cho từng kích thước quảng cáo. Mỗi lần chỉ có thể thêm một thứ nguyên quảng cáo, chẳng hạn như “300×250”.

  Sử dụng một mặc định khác cho mỗi kích thước

  Nếu bạn muốn bao gồm nội dung mặc định cho từng kích thước quảng cáo dưới dạng các hàng riêng biệt trong nguồn cấp dữ liệu của mình, bạn sẽ cần thiết lập các quy tắc ưu tiên. Thiết lập các quy tắc nhắm mục tiêu thực tế như bạn thường làm, sau đó thêm quy tắc cuối cùng lọc trên cả thứ nguyên quảng cáo và cột mặc định của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095