Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào dưới đây đúng khi nói về Quảng cáo đệm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào dưới đây đúng khi nói về Quảng cáo đệm?

  • Loại quảng cáo này nằm ở trên cùng nguồn cấp dữ liệu video trang chủ của YouTube.
  • Loại quảng cáo này là các quảng cáo trong luồng, có thể bỏ qua sau 5 giây.
  • Loại quảng cáo này là các quảng cáo trong luồng hiện lên sau video.
  • Loại quảng cáo này giúp tăng phạm vi tiếp cận, tần suất và mức độ nhận biết thương hiệu.

Câu trả lời đúng là

  • Loại quảng cáo này giúp tăng phạm vi tiếp cận, tần suất và mức độ nhận biết thương hiệu.
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095