Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo đệm cần bao nhiêu thời gian để gây được ấn tượng với người xem?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo đệm cần bao nhiêu thời gian để gây được ấn tượng với người xem?

  • 2 giây
  • Theo Google, trong quảng cáo đệm không có độ dài trung bình cho chỉ số này.
  • 4 giây
  • 1 giây
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095