Rule #1: Life is supposed to be fun!

YouTube Analytics có thể cho bạn xem tổng số phút tổng hợp mà mọi người xem một video theo thời gian. Loại báo cáo nào sẽ cho biết thông tin này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

YouTube Analytics có thể cho bạn xem tổng số phút tổng hợp mà mọi người xem một video theo thời gian. Loại báo cáo nào sẽ cho biết thông tin này?

  • Báo cáo phiên bản xem
  • Báo cáo thời gian xem
  • Báo cáo nhân khẩu học
  • Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem

Câu trả lời đúng là:

  • Báo cáo thời gian xem
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095