Rule #1: Life is supposed to be fun!

Vesta đang thực hiện một chiến dịch YouTube cho một chuỗi các trung tâm gia đình và vườn. Chủ sở hữu muốn quảng cáo một dòng thực vật có hoa mới cho những khách hàng đã qua sử dụng địa chỉ email mà họ đã cung cấp trong nhiều năm cho mục đích tiếp thị. Giải pháp đối tượng của bên thứ nhất nào sẽ lý tưởng cho chiến dịch YouTube của Vesta?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Vesta đang thực hiện một chiến dịch YouTube cho một chuỗi các trung tâm gia đình và vườn. Chủ sở hữu muốn quảng cáo một dòng thực vật có hoa mới cho những khách hàng đã qua sử dụng địa chỉ email mà họ đã cung cấp trong nhiều năm cho mục đích tiếp thị. Giải pháp đối tượng của bên thứ nhất nào sẽ lý tưởng cho chiến dịch YouTube của Vesta?

  • Đối tượng tương tự
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng Đối sánh khách hàng

Câu trả lời đúng là: Đối tượng Đối sánh khách hàng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095