Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong số các định dạng quảng cáo do YouTube cung cấp để tác động đến mức độ nhận biết, các định dạng nào được thiết kế để hiển thị quảng cáo video trên các trang web không phải YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong số các định dạng quảng cáo do YouTube cung cấp để tác động đến mức độ nhận biết, các định dạng nào được thiết kế để hiển thị quảng cáo video trên các trang web không phải YouTube?

  • TrueView cho phạm vi tiếp cận
  • Quảng cáo đệm
  • Video nổi bật trên trang đầu
  • Video ngoài luồng

Câu trả lời đúng là: Video ngoài luồng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095