Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bên cạnh tính năng theo dõi chuyển đổi, bạn cần đáp ứng điều kiện gì để dùng giải pháp lượt ghé qua cửa hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bên cạnh tính năng theo dõi chuyển đổi, bạn cần đáp ứng điều kiện gì để dùng giải pháp lượt ghé qua cửa hàng?

  • Nhà quảng cáo hiện phải có ít nhất 10 quảng cáo video trong tài khoản của họ.
  • Nhà quảng cáo phải có ít nhất 25 nhân viên tại mỗi vị trí được liệt kê.
  • Nhà quảng cáo phải chi 50.000 đô la cho Google Ads và YouTube hàng tháng.
  • Nhà quảng cáo phải có nhiều vị trí thực tế ở các quốc gia đủ điều kiện.

Câu trả lời đúng là: Nhà quảng cáo phải có nhiều vị trí thực tế ở các quốc gia đủ điều kiện.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095