Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo TrueView cho hành động sử dụng tính năng Đặt giá thầu thông minh để tối ưu hóa nhằm thúc đẩy khách hàng thực hiện một số hành động trên trang web. Để sử dụng tính năng này, bạn phải bật tính năng nào trong tài khoản Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo TrueView cho hành động sử dụng tính năng Đặt giá thầu thông minh để tối ưu hóa nhằm thúc đẩy khách hàng thực hiện một số hành động trên trang web. Để sử dụng tính năng này, bạn phải bật tính năng nào trong tài khoản Google Ads?

  • Máy học
  • Đề xuất quảng cáo
  • Thanh toán tự động
  • Theo dõi chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Theo dõi chuyển đổi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095