Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ưu tiên chiến dịch nên được sử dụng khi:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ưu tiên chiến dịch nên được sử dụng khi:

  • Bạn muốn giảm giá thầu cho một nhóm sản phẩm
  • Bạn có nhiều lần bán hàng để quảng cáo trong cùng một chiến dịch
  • Bạn muốn tách khoảng không quảng cáo của mình theo thương hiệu
  • Bạn có nhiều chiến dịch quảng cáo các sản phẩm giống nhau

Đáp án đúng là: Bạn có nhiều chiến dịch quảng cáo các sản phẩm giống nhau

Giải thích : Mức độ ưu tiên chiến dịch hữu ích khi bạn đang quảng cáo cùng một sản phẩm, cho cùng một quốc gia, trong nhiều Chiến dịch mua sắm

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095