Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để trợ giúp với chiến lược chiến dịch của mình, bạn có thể sử dụng các nhãn tùy chỉnh để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để trợ giúp với chiến lược chiến dịch của mình, bạn có thể sử dụng các nhãn tùy chỉnh để:

  • tổ chức sản phẩm theo các thuộc tính cụ thể
  • tăng khả năng khám phá sản phẩm của bạn
  • khám phá các sản phẩm bán chạy nhất của bạn
  • tạo danh sách các từ khóa mới cho sản phẩm của bạn

Câu trả lời chính xác: tổ chức sản phẩm theo các thuộc tính cụ thể

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095