Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kevin nên tính đến điều gì khi tối ưu hóa thuộc tính tiêu đề cho dòng ván lướt sóng mới của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kevin nên tính đến điều gì khi tối ưu hóa thuộc tính tiêu đề cho dòng ván lướt sóng mới của mình?

  • Bao gồm các thuộc tính có liên quan trong tiêu đề như thương hiệu, kích thước và màu sắc
  • Bao gồm vị trí của cửa hàng bán lẻ của anh ấy
  • Chỉ bao gồm tên kiểu bảng
  • Sử dụng các ký tự đặc biệt như dấu chấm than hoặc viết hoa tất cả

Giải thích: Tiêu đề sẽ giúp kết nối sản phẩm của bạn với tìm kiếm của người dùng và giúp người dùng nhận ra những gì bạn đang bán. Tiêu đề của bạn có thể bao gồm các loại chi tiết sản phẩm sau:

  • Tên sản phẩm
  • Nhãn hiệu
  • Thông tin chi tiết cụ thể về lĩnh vực sản phẩm, chẳng hạn như “sản phẩm” đối với quần áo hoặc “chống thấm nước” đối với mascara
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095