Rule #1: Life is supposed to be fun!

URL cho trang chủ của trang web của bạn là example.com/index. Bạn muốn trang cụ thể này xuất hiện dưới dạng “/ home” trong báo cáo các trang của mình. Làm thế nào điều này có thể đạt được?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

URL cho trang chủ của trang web của bạn là example.com/index. Bạn muốn trang cụ thể này xuất hiện dưới dạng “/ home” trong báo cáo các trang của mình. Làm thế nào điều này có thể đạt được?

  • Sử dụng bộ lọc tùy chỉnh Tìm kiếm và thay thế trên trường URI yêu cầu trong đó chuỗi Tìm kiếm là www.example.com/index và chuỗi thay thế là www.example.com/home
  • Sử dụng bộ lọc tùy chỉnh Tìm kiếm và Thay thế trên trường URI Yêu cầu trong đó Chuỗi tìm kiếm là “/ index” và chuỗi Thay thế là “/ home”

Đáp án đúng là: Sử dụng bộ lọc tùy chỉnh Tìm kiếm và Thay thế trên trường URI Yêu cầu trong đó Chuỗi tìm kiếm là “/ index” và chuỗi Thay thế là “/ home”

Giải thích: Các bảng sau liệt kê từng trường khả dụng và mục đích của nó.

Tên bộ lọcSự miêu tả
Yêu cầu URIBao gồm URL tương đối hoặc đoạn URL sau tên máy chủ. Ví dụ: đối với http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text  ,  URI yêu cầu  là /requestURL/index.html?sample=text
Tên máy chủTên miền đầy đủ của trang được yêu cầu. Ví dụ: đối với  http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text, tên máy chủ là www.google-analytics.com
Tiêu đề trangNội dung của các thẻ <title> trong HTML của trang được phân phối.
Giới thiệuNgười giới thiệu bên ngoài, nếu có. Trường này chỉ được điền cho giới thiệu bên ngoài ban đầu vào đầu phiên.
URL mục tiêu của chiến dịchURL mục tiêu được xác định trong một chiến dịch.
Loại lần truy cậpLoại lần truy cập (trang, người dùng được xác định, giao dịch, mặt hàng, chi phí, sự kiện, mạng xã hội, lượt xem ứng dụng hoặc ngoại lệ).
Cụm từ tìm kiếmCụm từ tìm kiếm được sử dụng trong công cụ tìm kiếm nội bộ của cơ sở kinh doanh.
Danh mục Tìm kiếm Trang webCác tìm kiếm được giới hạn trong một danh mục hoặc khu vực cụ thể của một sản phẩm (ví dụ: Nam giới).

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1034380?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095