Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics có thể nhận ra người dùng cũ

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics có thể nhận ra người dùng cũ:

  • Google Analytics không thể nhận ra người dùng cũ trên bất kỳ thiết bị nào
  • trên các trang web, ứng dụng di động IOS, ứng dụng di động Android
  • chỉ trên các trang web
  • trên các trang web, ứng dụng di động Android

Câu trả lời đúng là: Trên các trang web, ứng dụng di động IOS, ứng dụng di động Android

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095