Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kiểu kết hợp chỉ số-thứ nguyên nào không hợp lệ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kiểu kết hợp chỉ số-thứ nguyên nào không hợp lệ?

  • Phiên / Nguồn
  • Thời gian trên trang / Loại thiết bị
  • Tổng số sự kiện / Loại người dùng
  • Số phiên / Tỷ lệ thoát

Câu trả lời đúng là: Số phiên / Tỷ lệ thoát

Giải thích: Cả Số phiên và Tỷ lệ Số trang không truy cập đều nằm trong số liệu. Bạn cần có 1 số liệu và 1 thứ nguyên để tạo kết hợp chính xác cho bất kỳ báo cáo Google Analytics nào.

Trong khi đó, Tỷ lệ phiên và Số trang không truy cập nằm trong số liệu. Đó là lý do tại sao “Số phiên / Tỷ lệ thoát” không thể là kết hợp thứ nguyên số liệu hợp lệ.

Kết hợp số liệu-thứ nguyên nào không hợp lệ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095