Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tuyên bố nào về tiện ích mở rộng quảng cáo là không đúng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tuyên bố nào về tiện ích mở rộng quảng cáo là không đúng?

  • Chúng hiển thị thông tin bổ sung về một doanh nghiệp
  • Họ có xu hướng cải thiện khả năng hiển thị của quảng cáo
  • Chúng thường xuất hiện bên dưới kết quả tìm kiếm không phải trả tiền
  • Chúng có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhấp

Câu trả lời đúng là: Chúng thường xuất hiện bên dưới kết quả tìm kiếm không phải trả tiền

Giải thích: Tuyên bố về tiện ích mở rộng quảng cáo không đúng vì chúng không thường xuất hiện bên dưới kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Tiện ích mở rộng quảng cáo thường tăng tổng số nhấp chuột của bạn bằng cách cải thiện tỷ lệ nhấp (CTR) của quảng cáo. Chúng cung cấp những cách có giá trị để người dùng tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn hoặc tương tác với quảng cáo của bạn, chẳng hạn như gọi điện thoại đến doanh nghiệp của bạn hoặc cung cấp thêm liên kết đến trang web của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095