Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao dữ liệu cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không có chuyển đổi xem qua?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao dữ liệu cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không có chuyển đổi xem qua?

  • Chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị nhưng không nhấp vào và sau đó chuyển đổi trên trang web
  • Chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp vào quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị và chuyển đổi trên trang web
  • Chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp vào quảng cáo trong Google Tìm kiếm và chuyển đổi trên trang web
  • Chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy quảng cáo trong Google Tìm kiếm và gọi cho doanh nghiệp

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị nhưng không nhấp vào và sau đó chuyển đổi trên trang web

Giải thích: dữ liệu cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không có chuyển đổi xem qua bởi vì chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị nhưng không nhấp vào và sau đó chuyển đổi trên trang web . Chỉ số chuyển đổi xem qua có sẵn nếu bạn chạy chiến dịch trên Mạng hiển thị. Theo dõi chuyển đổi xem qua cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến giá trị của quảng cáo Ad Exchange của bạn. Tính năng này cung cấp thước đo về số lượng chuyển đổi trực tuyến đã xảy ra trong vòng 30 ngày sau khi người dùng nhìn thấy, nhưng không nhấp vào quảng cáo Ad Exchange. Chuyển đổi xem qua được theo dõi thông qua cookie được đặt trên máy tính của người dùng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095