Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng tùy chọn nào để nắm bắt hoạt động kinh doanh tiềm năng sau này trong ngày, ngay cả với ngân sách hạn chế

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng tùy chọn nào để nắm bắt hoạt động kinh doanh tiềm năng sau này trong ngày, ngay cả với ngân sách hạn chế

  • Giới hạn giá thầu
  • Phân bổ giá thầu
  • Tự động hóa quảng cáo
  • Đặt lịch quảng cáo (phân phối quảng cáo)

Câu trả lời đúng là: Đặt lịch quảng cáo (phân phối quảng cáo)

Giải thích: Việc áp dụng phân phối mà bạn có thể sử dụng để nắm bắt hoạt động kinh doanh tiềm năng sau này trong ngày, ngay cả với ngân sách hạn chế. Phương thức phân phối quảng cáo của chiến dịch xác định tốc độ hiển thị quảng cáo của bạn và ngân sách của bạn kéo dài bao lâu trong một ngày nhất định. Phương thức phân phối quảng cáo của bạn có liên quan nếu chiến dịch của bạn bị giới hạn bởi ngân sách vì nó cho phép bạn quyết định bạn muốn ngân sách của mình được chi tiêu nhanh như thế nào. Nếu chiến dịch của bạn không bị giới hạn bởi ngân sách, thì phương pháp phân phối quảng cáo sẽ không hữu ích vì ngân sách của bạn đủ cao để cho phép quảng cáo của bạn phân phát suốt cả ngày.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095