Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào cho phép bạn thay đổi từ khóa, chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhóm sản phẩm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào cho phép bạn thay đổi từ khóa, chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhóm sản phẩm?

  • Biên tập chuyên mục
  • Chỉnh sửa hàng loạt
  • Người chỉnh sửa chiến dịch
  • Công cụ sửa đổi

Đáp án đúng là: Chỉnh sửa hàng loạt

Giải thích: “Chỉnh sửa hàng loạt” có nghĩa là chỉnh sửa nhiều thứ trong tài khoản của bạn cùng một lúc. Sử dụng chỉnh sửa hàng loạt giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cập nhật đồng thời nhiều mục trong một chiến dịch hoặc trên nhiều chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095