Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp nào tốt nhất để viết một quảng cáo văn bản hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp nào tốt nhất để viết một quảng cáo văn bản hiệu quả?

  • Sử dụng tất cả các chữ cái viết hoa trong dòng tiêu đề
  • Đảm bảo dòng tiêu đề kết thúc thành hai dòng
  • Viết một số quảng cáo và xem quảng cáo nào hoạt động tốt nhất
  • Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong dòng tiêu đề
  • Kết thúc dòng tiêu đề bằng dấu chấm than

Câu trả lời đúng là: Viết một số quảng cáo và xem quảng cáo nào hoạt động tốt nhất và Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong dòng tiêu đề

Giải thích: Thực tiễn tốt nhất để viết một quảng cáo văn bản hiệu quả là viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong dòng tiêu đề.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095