Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lựa chọn Quảng cáo tìm kiếm động nào cho phép nhà quảng cáo chia nhóm các trang web theo nhãn tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lựa chọn Quảng cáo tìm kiếm động nào cho phép nhà quảng cáo chia nhóm các trang web theo nhãn tùy chỉnh?

  • Lọc URL
  • Thể loại
  • Trang đích
  • Nguồn cấp dữ liệu trang

Câu trả lời đúng là: Nguồn cấp dữ liệu trang

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095