Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể tải dữ liệu người dBây giờ là 10 giờ sáng và bạn đang ngồi trong một nhà ga xe lửa ở London, xem lịch trên máy tính bảng của mình. Bạn phát hiện mình đã quên đặt thuyền để đi đến San Francisco tham quan nhà tù Alcatraz. Hãy nối từng loại tín hiệu với cách thức loại tín hiệu đó được thể hiện trong tình huống này.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể tải dữ liệu người dBây giờ là 10 giờ sáng và bạn đang ngồi trong một nhà ga xe lửa ở London, xem lịch trên máy tính bảng của mình. Bạn phát hiện mình đã quên đặt thuyền để đi đến San Francisco tham quan nhà tù Alcatraz.
Hãy nối từng loại tín hiệu với cách thức loại tín hiệu đó được thể hiện trong tình huống này

  1. Thời gian – Bây giờ là 10 giờ sáng
  2. Sở thích – Tôi yêu các di tích lịch sử và San Francisco.
  3. Ý định – Tôi cần đặt một chuyến đi thuyền.
  4. Thiết bị – Tôi đang sử dụng máy tính bảng của mình.
  5. Vị trí – Tôi đang ngồi trong một nhà ga xe lửa ở London.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095