Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tùy chọn đặt giá thầu nào phù hợp nhất cho nhà quảng cáo tập trung vào mục tiêu xây dựng thương hiệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tùy chọn đặt giá thầu nào phù hợp nhất cho nhà quảng cáo tập trung vào mục tiêu xây dựng thương hiệu?

  • Giá mỗi nghìn lần hiển thị hiệu quả (eCPM)
  • Giá mỗi nhấp chuột (CPC)
  • Giá mỗi chuyển đổi (CPA)
  • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)

Câu trả lời đúng là: Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)

Giải thích:
Tùy chọn đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (vCPM) có thể xem phù hợp nhất với nhà quảng cáo tập trung vào mục tiêu xây dựng thương hiệu. Nếu bạn muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu — không hướng lưu lượng truy cập đến trang web — tập trung vào số lần hiển thị có thể là chiến lược của bạn. Bạn có thể sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) để đưa thông điệp của mình đến với khách hàng.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/2472725?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095