Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong chiến dịch tiếp theo, bạn muốn hiển thị hình ảnh của các sản phẩm trong quảng cáo của mình. Bạn chọn loại chiến dịch nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong chiến dịch tiếp theo, bạn muốn hiển thị hình ảnh của các sản phẩm trong quảng cáo của mình. Bạn chọn loại chiến dịch nào?

  • Chọn tham gia Mạng tìm kiếm có hiển thị
  • Mạng video
  • Mạng tìm kiếm
  • Mạng hiển thị

Câu trả lời đúng là: Mạng hiển thị

Giải thích: Mạng hiển thị cho phép bạn tạo nhiều loại quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo đáp ứng, tương tác, hình ảnh, video và quảng cáo trên thiết bị di động và hiển thị chúng cho hàng triệu người xem mới trên web.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095